Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Meld deg som frivillig Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Hjem

KUNNGJØRING AV OFFENTLIG ETTERSYN: DETALJREGULERING FOR DELER AV SKARVEIEN

Planutvalget har den 18.01.2017, sak 17/4 vedtatt å legge forslag til detaljregulering for deler av Skarveien ut til offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningslovens § 12-10.

Hensikten med planarbeidet er å skaffe hjemmel for å kunne etablere fortau langs Skarveien. Planens innhold er nærmere beskrevet i vedlagte dokumenter.

Planforslaget ligger ute til offentlig ettersyn i tiden 24.02.2017 – 07.04.2017 i rådhusets ekspedisjon, Harstad bibliotek og på kommunens hjemmeside www.harstad.kommune.no.

Konsekvensark som er utarbeidet for de berørte eiendommene kan fås ved henvendelse til Harstad kommune.

Eventuelle merknader/innspill må være poststemplet eller innlevert til Harstad kommune, Areal- og byggesakstjenesten, 9479 Harstad eller sendt på e-post til postmottak@harstad.kommune.no senest 07.04.2017.

Saksbehandler: Mette Kinderås

Lenke til dokumenter: http://einnsyn.harstad.kommune.no/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/488062

17. februar 2017
Sist oppdatert: 17. februar 2017
Powered by CustomPublish AS