Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Meld deg som frivillig Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Hjem

KUNNGJØRING AV PLANVEDTAK: REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN

Harstad kommunestyre har i møte 09.02.2017, sak 17/16 vedtatt reguleringsplan for Høghaugen - Harestien. Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for endring av byggehøyder for tomtene gnr 57 bnr 1460 og 1461 fra kote 112 til kote 115, økt utnyttelsesgrad fra BYA 30 % til BYA 40 % for alle boligtomtene innenfor planområdet, utvide areal for garasjeanlegg og etablering av to nye boligtomter.

Det vises til vedlagte saksdokumenter.

Planvedtaket kunngjøres i Harstad Tidende 24.02.2017. Vedtaket vil også være tilgjengelig på kommunens hjemmeside www.harstad.kommune.no.

Eventuelle krav om innløsning/erstatning må være fremsatt tre (3) år etter kunngjøring, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf. § 1-9 og forvaltningsloven.

Eventuell klage stiles til Fylkesmannen i Troms og sendes via Harstad kommune.

Frist for klage er tre uker etter kunngjøring, det vil si innen 17.03.2017.

Lenke til saksdokumenter: http://einnsyn.harstad.kommune.no/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/488150

Saksbehandler: Mette Kinderås

17. februar 2017
Powered by CustomPublish AS