Beskrivelse av enheten

Kulturenheten består av to avdelinger. En for undervisning gjennom ordinær musikk/kulturskole virksomhet, og en for klubbvirksomhet rettet mot barn og unge.

Kommunens kulturrådgiver som også har Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken som sine ansvarsområder hører også inn under denne enheten.

Enheten har totalt 38 ansatte fordelt på ca. 20 årsverk.

Undervisningsdelen har ca. 750 elevplasser, med 21 ansatte fordelt på ca. 10 årsverk. Ulike tilbud gis innen dans, musikk, teater/drama og visuelle kunstfag. All undervisning foregår i egne lokaler i sentrum av byen, bortsett fra en liten avdeling på Bjarkøy skole.

Klubbavdelingen har 13 ansatte fordelt på 7,5 årsverk. Kanebogen Fritidsklubb har et tilbud som er tilrettelagt for personer med ulike funksjonshemninger. Centrum fritidsklubb har tilbud til barn i aldersgruppen 9 til 13 år. Radio Harstad er et tilbud til ungdom mellom 13 og 19 år som ønsker å være med på å lage lokalradio. Ungdommens Hus er et kreativt kulturhus for unge mennesker mellom 15 og 25 år.

Enhetsleder/rektor Halvard Bakklund

Mer informasjon på skolens egne nettsider.