Se vedlegg til artikler

Vi forsøker i størst mulig grad å legge innhold ut på nettsiden som vanlig tekst, men i enkelte tilfeller er informasjonen av en slik art at vi er nødt til å publisere den som filer som må lastes ned for å leses. Vi benytter da et format som heter Portable Document Format (PDF) som er en åpen standard for slike dokumenter. For å kunne lese slike dokumenter trenger du et eget program som heter Adobe Reader. Dette programmet er gratis og kan lastes ned fra Adobes nettisder.

Kommentering av innhold

I forbindelse med enkelte saker er det åpnet for muligheten til å kommentere innholdet i saken, og å lese andres kommentarer. Dette er funksjonalitet som ikke (for øyeblikket) krever at du registrerer deg. Vi håper at denne tjenesten kan være åpent tilgjengelig for alle, men useriøs bruk av funksjonaliteten vil kunne føre til at dette punktet må vurderes på nytt.

Tips en venn

I forhold til sider, nyheter og annen informasjon på våre nettsider er det mulig å sende et tips til noen du kjenner i forhold til det aktuelle innholdet. I denne sammenheng er du nødt til å oppgi din egen e-postadresse. Denne lagres ikke i våre systemer, men er en del av meldingen som går til den du tipser slik at han evt. kan ta kontakt med deg.

Elektroniske skjema

I forhold til elektroniske skjema benytter vi et system fra en leverandør som heter More AS. For å kunne gjøre nytte av disse skjemaene er du nødt til å samtykke til More sin personvernerklæring. Utifra hvilket skjema det er snakk om vil du være nødt til å fylle ut en del informasjon. Behandling av denne informasjonen skjer i tråd med vår personvernerklæring.