Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Hjem/Administrasjon/Kontinuerlig forbedring (Læringslean)

Kontinuerlig forbedring (Læringslean)

Læringslean er en metode som vi bruker for å skape bedre flyt i arbeidsprosessene og rette fokus mot læring og utvikling. Dette handler om å utvikle en organisasjonskultur der kontinuerlig forbedring blir en naturlig del av hverdagen. Målet er å ha størst mulig verdiskapning innenfor de rammene vi har.

Leanprosess på gang

Kontaktinformasjon

Utviklingskoordinator: Jorunn Ervik jorunn.ervik@harstad.kommune.no

Utviklingsveileder: Monika Lindstrøm monica-katrine.lindstrom@harstad.kommune.no

Dersom du har et forslag til noe som kan bli bedre på din arbeidsplass, sier du fra til nærmeste leder som kan melde inn prosjekt til leankoordinator.

Vi håper på et godt samarbeid med deg og sammen skal vi få til en bedre arbeidshverdag, bedre kvalitet på de tjenester vi gir og en mer effektiv utnyttelse av ressursene vi utgjør!

Vi skal ikke nødvendigvis jobbe raskere, men smartere :-)

Aktuelt

INNOVASJON - Utvikling og vekst i Harstad kommune

Hvordan lykkes med medarbeiderdrevet innovasjon? Harstad kommune jobber med å skape en kultur for samarbeid og utvikling.

31.05.2016
Her ønsker ass.avd.leder Trude L. Moe ansatte velkommen til ukentlig tavlemøte ved avdeling Ervik, Bergsodden sykehjem

Godt i gang med læring og utvikling i Harstad kommune

2015 har vært et spennende år for oss som jobber med læringslean.

22.12.2015

Ledermøtet i Stangneshallen 9. september

Læringslean og kontinuerlig forbedring

Informasjonsmøte til ledere, politikere, rådgivere, tillitsvalgte og verneombud om læringslean i Harstad kommune.

Vi ønsket å gi alle et tydelig bilde av hva vi gjør konkret for å få til større verdiskapning med de ressurser vi har. Hvordan involveres ansatte, hva er MDI (medarbeiderdrevet innovasjon).

08.10.2015

Harstad kommune satser videre på LÆRINGSLEAN

Etter 35 LÆRINGSLEAN- prosesser i ulike enheter i Harstad kommune ser vi potensialet til forbedringer på flere nivåer, og er nå moden for videre satsing og ytterligere forsterking gjennom Læringslean «Fase 2».

24.11.2014

Fremdriftsplan leanprosesser 2013

Det er nå satt opp en fremdriftsplan med avdelinger og arbeidsprosesser hvor det skal kjøres leanprosesser i 2013.

29.04.2013

5 S - Et system for å standardisere og holde orden!

Beskrivelse av metoden 5 S, en metode i form av aktiviteter og tiltak som kan anvendes for å opprette nye standarder og orden.
19.09.2012

20 leanveiledere klare for oppdrag i Harstad kommune

24 august avsluttet 20 veiledere sin opplæring i K-Lean eller læringslean som vi kaller det i Harstad kommune. Opplæringen startet 24 april i år og har vært gjennomført av KS konsulent.
12.09.2012

Læringslean, hvor er vi og hva erfarer vi så langt?

Mye har skjedd siden rådmann Hugo Thode Hansen åpnet programmet for opplæring av leanveiledere den 24 april og samtidig informerte alle lederne om hva dette egentlig er.
21.06.2012
Powered by CustomPublish AS