Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Meld deg som frivillig Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Hjem/Barn og unge/PMTO/Om oss/Kommune-implementering

Kommuneimplementering

Bakgrunnen for innføringen av PMTO (Parent Management Training-Oregon) i kommunene er gitt i rundskriv Q-16/01 fra Barne- og familiedepartementet og Sosial- og helsedepartementet.

I rundskriv Q-16/01 fra Barne- og familiedepartementet og Sosial- og helsedepartementet heter det at:

”implementeringen skal skje innenfor regionale barneverntjenester, psykisk helsevern for barn og unge innenfor statlige foretak og innenfor aktuelle kommunale instanser og tjenesteområder rettet mot barn og deres familier. Implementeringen skal være landsdekkende.” og videre ”…og det essensielle ved å implementere PMTO er det forebyggende perspektivet”

Atferdssenteret er faglig og administrativt ansvarlig for implementeringen av metoden i kommunene. Atferdssenteret og Harstad kommune inngikk 19/7-04 en intensjonsavtale om implementering av PMTO i kommunen, undertegnet av assisterende rådmann Henry Andersen. Regionskoordinator for PMTO i helseregion Nord-Norge, Elin Thue Berg, og regionskonsulent Nord-Norge, Kristin Richardsen, har hovedansvaret for fremdriften av det videre arbeidet med implementeringen i kommunene.

Harstad kommune hadde i 2006 på plass en kommunal PMTO-terapeut som skulle ha hovedansvaret for og drive arbeidet med implementeringen av PMTO i kommunen. Tilbudet innenfor PMTO i Harstad kommune har siden da utvidet seg betraktelig, og har nå implementert store deler av den helhetlige modellen Tidlig Innsats for Barn i Risiko (TIBIR – se informasjon om dette).

I dag har vi to kommunale PMTO-terapeuter som begge har ansvaret for implementeringen og videreutviklingen av TIBIR-modellen i kommunen. Disse er Hege Johansen og Marion Børgesdatter (se kontakt). PMTO-terapeuter i kommunale tjenester har to hovedoppgaver i tillegg til å gi et behandlingstilbud til de barn og familier som måtte ha behov for det. Det ene er å være ansvarlig for opplæring av fagpersoner i de ulike intervensjonene i programmet TIBIR. Det andre er å være ansvarlig for kvalitetssikringen av det faglige innholdet i intervensjonene gjennom å fungere som veileder for de som læres opp. De kommunale PMTO-terapeutene vil ha et tett samarbeid, både mht. opplæring og veiledning, med de regionale PMTO-koordinatorene og PMTO-konsulentene.

Vedlegg

3. februar 2011
Sist oppdatert: 14. september 2016
Powered by CustomPublish AS