Når man går på bussen, skal kortet holdes foran en kortleser, og når denne har godkjent kortet, kommer en kvitteringstone. På ferga/båten henvender du deg til billettøren kommer. Tromskortet SKOLE skal kun brukes til skoleprodukter. Ordinære produkter skal ikke legges inn i Tromskortet SKOLE. Om dette blir gjort kan pengene regnes som tapt. Om elevene har bruk for å reise utenom skoleskyssen må Tromskortet Reise benyttes til dette.

Kortet kan brukes til å reise til og fra skolen de dagene du skal på skolen. Hvis du reiser med skolekortet på en fridag, vil kortet være tomt før skoleåret er ferdig. Da må du betale selv på bussen og/eller båten de siste dagene før sommerferien.

Ta godt vare på kortet. Det vil koste 50 kroner å få et nytt kort dersom det ødelegges eller mistes. Elever t.o.m. 4. klasse i grunnskolen er fritatt fra gebyrordningen. Kortet må ikke bøyes eller lages hull i. Da vil det kunne ødelegges. Inne i kortet ligger en databrikke som avleses når kortet holdes foran kortleseren. På baksiden av kortet står navnet ditt. Det skal alltid være lesbart og må ikke skrapes bort eller males over.

Hvis du må bytte buss på vei til/fra skolen, er kortet gyldig for overgang, men ikke lengre enn en time. Husk å holde kortet foran kortleseren på neste buss også.

Du må ta vare på kortet over sommerferien. Når du tar bussen til skolen første skoledag etter sommerferien, vil billettmaskinen i bussen og/eller på båten/ferga automatisk legge inn reiser for det nye skoleåret i kortet.

For deg som bytter skole etter sommerferien, også for overgang til videregående skole; Ta vare på kortet over sommerferien, samme kortet skal brukes på din nye skole.

God reise til og fra skolen!

 

NOEN STIKKORD OM TROMSKORTET SKOLE 

  • Kortet kan bare benyttes 2 ganger pr. dag (til/fra skolen) 
  • For de som har kort som gjelder både på buss og båt/ferge kan kortet benyttes 2 ganger pr. dag på buss og 2 ganger pr. dag på båt/ferge 
  • Kortet kan ikke brukes til å reise på fridager og helligdager 
  • Du kan ikke bruke kortet til å reise utenom skoletid, til trening, venner m.m. 
  • Du skal fortsette å bruke kortet neste skoleår 
  • Dersom du har delt bosted som gir skyssrett (for eksempel halvparten av tiden hos mor og halvparten av tiden hos far), kan du bruke kortet til og fra begge disse bostedene 
  • Dersom du har delt bosted som gir skyssrett til kun en av foreldrene, har du kun rett til å bruke kortet til/fra dette bostedet. Du vil da bare ha ca. halvparten av reisene enn hva som tilsvarer 100% skyss. Bruker du kortet til begge foreldrene vil kortet gå tom i løpet av skoleåret og du må da betale selv for skyssen resten av skoleåret 
  • Ordinære reiseprodukter skal ikke inn i skolekortet

Besøk Troms fylkestrafikk på www.tromskortet.no