Vaksinasjon mot influensa vil finne sted på Vaksinasjonskontoret, Havnegata 1. 4.etg.:

Onsdag 17.oktober  og torsdag 18.oktober kl. 0830 – 14.30

Folkehelsa anbefaler vaksine til:

  • Personer over 60 år
  • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
  • Voksne og barn med kronisk luftveisinfeksjoner, hjerte/kar sykdommer, diabetes både type 1 og type 2, nyresvikt, leversvikt, nevrologisk sykdom, skade eller fedme.

Pris:

  • Influensavaksine            kr. 210.
  • Pneumokokkvaksine    kr. 535.
  • Begge vaksiner                kr. 600.

Det er ingen timebestilling disse dagene, etter dette må det bestilles time. Timebestilling kan gjøres på tlf. 77 02 71 40  mellom 08.30- 14.30 mandag –fredag. Tilbud om vaksine gis også hos fastlegen.