Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
Meld deg som frivillig AvtaleGiro/eFaktura Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Hjem

Nyheter og Kunngjøringer

Befolkningstall for Harstad 2. kvartal 2017

Liten innvandring og få barnefødsler ga en befolkningsvekst på -1 person i Harstad 2. kvartal i år. Trenden stemmer med nasjonal utvikling. SSB melder at veksten for 2. kvartal ikke har vært lavere siden 2006.

I Harstad har det i 2. kvartal vært et fødselsoverskudd på -6 personer, og for de to første kvartalene til sammen 4 personer.

Innvandringen til Harstad har for dette kvartalet vært lav, mens innenlandsk utflytting har vært relativt høy. Netto innflytting for både innenlandsk og utenlandsk flytting utgjør 5 personer.

Folketallet ved utgangen av kvartalet er 1 mindre enn ved inngangen: 24 853.

21.08.2017

Vedtak om utvidet skjenketid i forbindelse med Bakgårdsfestivalen

Etter søknad fra utelivsbransjen i Harstad har Formannskapet vedtatt utvidet skjenketid torsdag 17.08.2017 i forbindelse med Bakgårdsfestivalen:
14.08.2017

Skolestart skoleåret 2017/2018

Oppstart for alle grunnskoler i Harstad kommune er mandag 21. august.

09.08.2017

Stortinget har vedtatt nytt regelverk om skolemiljø

Det nye regelverket gjelder fra 1. august 2017. Grunnskoleopplæring er obligatorisk i Norge. Derfor er det viktig at alle elever har et trygt og godt skolemiljø. Skolemiljøet skal fremme helse, trivsel og læring for elevene. Eleven har en individuell rett til et trygt og godt psykososialt og fysisk skolemiljø. For det psykososiale miljøet er det elevens egen opplevelse som er avgjørende.

01.08.2017

Rasområdet på Kasfjordsiden av Sollifjellet er fortsatt ikke trygt

Anmodningen om ikke å ferdes i eller i nærheten av rasområdet på Kasfjordsiden av Sollifjellet gjelder fortsatt.

Vurderingen fra geolog er at mindre ras ikke kan utelukkes, og at risikoen for dette er størst i eller etter nedbørsperioder.

12.07.2017
Powered by CustomPublish AS