Harstad kommune har 50 % husmorstilling  i omsorgsboligene Elvebakken/Dalsbakkan borettslag, Samatun borettslag, Havna Borettslag, Bergseng bosenter, Kanebogmyra 6 og Kanebogen bosenter.

Formålet:

 • Tilby aktiviteter og sosialt fellesskap i et trivelig miljø

 • Bidra til å beholde og øke livskvaliteten i alderdommen ved å forebygge, utsett og begrense uønsket isolasjon og innaktivitet

 • Pådriver til skadeforebygging, de fleste ulykker kan forebygges, derfor aktiv risikorydding

 • Redusere helseforskjeller

Husmors fokusområder:

 • Tilby enkle tjenester, til «småting» som kan bli «store» i dagliglivet om de ikke blir utført

 • Yte hjelp til selvhjelp

 • Samarbeide med beboer og bistå med enkle gjøremål som for eksempel skifte lyspærer,

  åpne bokser, sende brev, enkle praktiske gjøremål som ikke pårørende eller hjemmetjenesten kan utføre

Bidra til økt opplevelse av trygghet

 • Gi ekstra omsorg og kontakt ved behov, for eksempel ved innflytting, ved sykdom

 • Gjennomgang av branninstrukser og bruk av tekniske hjelpemidler

 • Gi informasjon om andre kommunale tjenester

 • Husmor skal bry seg om og vise omsorg for den enkelte

 • Observere og ta kontakt med pårørende, legevakt eller annen hjelpeinstans ved behov

Bidra til økt trivsel for beboerne

 • Gi beboerne i omsorgsboligene mulighet til å delta i sosiale treff og aktiviteter

 • Gi mulighet for sosialt samvær med andre i omsorgsboligen, evt andre lokaliteter

 • Ha faste trygge og trivelige treffpunkt

 • Arranger tilstelninger, gebursdager etter ønske

 • Fast fysisk aktivitet og trim

 • Legge til rette for enkle hobbyvirksomheter, aktivisering i hverdagen

 • Arrangere trivselstiltak i samarbeid med beboerne

 • Arrangere turer og trivselstiltak sammen med beboerne

 • Samarbeide med lag og foreninger

 • Knytte til seg frivillige hjelpere, pårørende, skoleklasser, barnehager ol

 • Utarbeide en aktivitetskalender

Husmødrene har noe ulik arbeidstid, de er til stede 3-4 dager i uka i omsorgsboligene og skal bidra til tjenester, trygghet og trivsel

Sørvik:

Kanebogen Bo og servisesenter og Kanebogmyra 6:

Bergseng bo og servicesenter: 

 • May Nylund tlf. 954 96 310