Hjelpemidler for en tidsavgrenset periode
Harstad kommune har et kommunalt lager for enkle hjelpemidler for korttidsutlån. Formålet med korttidslån er å sikre at alle kommunens innbyggere som har behov for hjelpemidler i en tidsavgrenset periode eller i en overgangsfase, kan låne disse. Hjelpemidlene kan lånes inntil 3 måneder. Dersom du har behov for forlengelse kan du ta kontakt for avtale om det.

Eksempler på hjelpemidler til korttidslån:
- Dusjkrakk
- Toalettforhøyer
- Rollator
- Transportrullestol
- Preikestol
- Med mer

Varig utlån
Personer som har varig (over 2 år) og vesentlig redusert funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller medfødt lyte, kan få støtte til hjelpemidler fra folketrygden. Hjelpemidlene lånes da ut av fra NAV hjelpemiddelsentralen i Troms. Helsepersonell må vanligvis dokumentere behovet for hjelpemidler. I de fleste tilfeller er det ergoterapeut, fysioterapeut, hjemmetjeneste eller annet helsepersonell som vurderer type hjelpemiddel du kan ha nytte av og begrunner søknad.

Hjelpemiddeltjenesten i Harstad kommune er lokalt mottakssted for hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral Troms. Hjelpemiddeltjenesten er behjelpelig med levering, montering og retur av hjelpemidler innvilget av NAV, kostnadsfritt for bruker.

Reparasjon/service
Har du hjelpemidler som trenger reparasjon kan du kontakte Hjelpemiddeltjenesten på tlf 77 02 71 80 eller epost hjelpemiddellageret@harstad.kommune.no  

Er det akutt og du trenger reparasjon utenom åpningstid (gjelder hjelpemidler utlånt fra NAV som kan sette deg i en nødsituasjon dersom hjelpemiddelet ikke fungerer), kan du ta kontakt på tlf.77 28 33 00 eller 917 81 122
Mer informasjon på nav.no https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Tjenester+og+produkter/Hjelpemidler/akutt-reparasjon-av-hjelpemidler--384127  

Trygghetsalarm:
Hjelpemiddeltjenesten har ansvar for montering og drift av trygghetsalarmapparatene innvilget og utlevert av Harstad kommune. Ved behov for trygghetsalarm rettes egensøknad (link til søknad om helse og omsorgstjenester) om dette til:

Harstad kommune
Postmottak v/Koordinerende enhet
9479 Harstad

Besøksadresse:
Nesseveien 4 (underetasjen)

Telefon:
77 02 71 80

Besøkstider og telefonvakt:
Tirsdag-onsdag og torsdag fra 12-14

Epost:
hjelpemiddellageret@harstad.kommune.no  

Åpningstider:
Mandag-fredag 08.00-15.30

Ansatte:
Hjelpemiddelteknikkere, IT-konsulent og synskontakt
Våre ansatte har taushetsplikt.

Tjenestebeskrivelser:
Hjelpemiddeltjeneste
Synskontakt