Åpningstider

Fra og med mandag 9/9 og kommende mandager fram til 28/10 er åpningstidene i Åsegarden fra kl 1200 – 1800.

Vi satser på å ha åpent til den 28/10, men dette vil være væravhengig må vi stenge tidligere vil dette bli annonsert.

NB. Det er ikke muligheter å levere hageavfall utenom åpningstiden.

Viktig at hageavfallet sorteres i gress/mose og kvist og trær og legges på anvist plass.

For nærmere opplysninger 95 44 79 78