Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Meld deg som frivillig Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Hjem/Helse og omsorg/Rehabilitering utenfor institusjon/Fysio- og ergoterapitjenesten

Fysioterapitjenesten og ergoterapitjenesten

Fysioterapi- og ergoterapitjenesten er en del av Harstad kommunes helse- og omsorgstilbud og er organisert i HELSEHUSET - Avd. for ReHabilitering.

Vi har både fysioterapeuter og ergoterapeuter ansatt. I tillegg har kommunen driftsavtale med privatpraktiserende fysioterapeuter som yter sine tjenester fra ulike private institutter i kommunen. Hvem dette er kan du lese her.

Fysioterapi og ergoterapitjenesten tilbyr undersøkelser, behandling, trening, veiledning og tilrettelegging til mennesker som har utfordringer knyttet til bevegelse og aktivitet. I tillegg driver vi også helsefremmende og forebyggende arbeid. Målet er å redusere risikofaktorer som kan føre til nedsatt helse.
Vi jobber sammen med dere for å finne tiltak og gode løsninger for hver enkelt. Målet er at barn, voksne og eldre skal mestre hverdagen sin på egne premisser.
Tilbudet gis både i hjem, skole, barnehage, institusjon og institutt, avhengig av den enkeltes situasjon og behov.

Søke om tjenesten:
For å få dekket deler av utgiftene til behandling hos privatpraktiserende fysioterapeut med driftsavtale, trenger du henvisning fra lege, kiropraktor eller manuell terapeut. Du trenger ikke henvisning dersom du oppsøker en manuell terapeut.
For tilbud fra kommunens faste ansatte terapeuter, kreves ikke henvisning fra lege. Du kan også selv rette egensøknad. Link til søknadskjema.

Søknad sendes:
Harstad kommune
Postmottak v/ koordinerende enhet
9479 Harstad

Pris for tjenesten:

Fysioterapi:
Alle må betale egenandel for behandling hos fysioterapeut, unntatt barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade. Ved oppnådd egenandelstak 2 (Pr 01/01-17; 1990 kr), vil du automatisk få tilsendt frikort som gjelder inneværende år. Har du betalt for mye, blir det du har krav på tilbakebetalt automatisk fra HELFO. Skal du ha behandling fra privatpraktiserende fysioterapeut, må denne ha driftsavtale med kommunen for at du skal kunne få dekket utgifter over egenandelstak 2. Hvis du går til en fysioterapeut uten driftsavtale, må du betale alle utgiftene selv.

Ergoterapi:
Ergoterapi er gratis.

Åpningstid:
Mandag-fredag fra 08.00-15.30

Telefon:
Avd.leder: 77 02 71 26
Servicetorget Harstad kommune: 77 02 60 00

Besøksadresse:
Heggen Allè 13 - etasje u2 nord.

Ansatte:
Fysioterapeuter og ergoterapeuter Helsepersonell har taushetsplikt.

Tjenestebeskrivelser
Fysioterapi
Ergoterapi

12. mai 2017
Sist oppdatert: 15. mai 2017
Powered by CustomPublish AS