Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Meld deg som frivillig Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Hjem/Barn og unge/PMTO/Våre tilbud/For barnehager og skoler

Konsultasjon

Konsultasjon er et tilbud som gis til ansatte som arbeider med barn i alderen 3 til 12 år, som er i risiko for å utvikle, eller har utviklet, atferdsproblemer.

Tiltaket er en del av programmet Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR). Målet med konsultasjon er å gi barnehage og SFO/skolepersonell veiledning i bruk av konkrete verktøy og strategier som kan forebygge og redusere atferdsproblemer i grupper/klasser. Utfordrende oppførsel skal reduseres, og positiv utvikling skal fremmes. Intervensjonen er kortvarig med ukentlige konsultasjoner over en 8-ukers periode, hvor innholdet tilpasses behovet til det enkelte barn. Verktøyene som det jobbes med er de samme som innenfor PMTO-terapi og foreldrerådgivning. Oppstart av konsultasjon fordrer at foreldre har et parallelt PMTO-forløp.

Hvordan arbeider vi?

  • Ukentlig veiledning til skole/barnehagepersonell gis av en Konsulent
  • 6-8 konsultasjoner. Det gis veiledning både i forhold til enkeltbarn, og hele gruppen/klassen ut fra behov.
  • Skole-/barnehagepersonell får trening i hvordan de på en konstruktiv måte kan samhandle med barnet/barna.
  • Metoden innebærer aktiv innøving av alternative måter å møte og håndtere barnet/barna på.

Ta kontakt med oss hvis du ønsker å få vite mer om dette tilbudet.

14. juni 2012
Sist oppdatert: 7. mars 2014
Powered by CustomPublish AS