Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Meld deg som frivillig Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Hjem/Folkehelseoversikt

Oversikt over helsetilstand

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), § 5, pålegger kommunen å ha skriftlig oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer. Oversikten skal identifisere folkehelseutfordringer i kommunen, herunder vurdere konsekvenser og årsaksforhold. Utfordringsbildet skal legges til grunn for mål og strategier for folkehelsearbeidet, som igjen skal forankres i planprosesser.

 

Dokumentet skal oppdateres minimum årlig. Det skal utarbeides et nytt dokument hvert fjerde år, neste gang i 2019.

 

Dokumentet er sist revidert 11.04.2017

 

Evt. innspill kan sendes på mail til dagrun.weines@harstad.kommune.no

 

Oversiktsdokument, Harstad kommune 2016.pdf

 

 

27. november 2015
Sist oppdatert: 6. november 2017
Powered by CustomPublish AS