Linje 15, endrer trase og justerer rutetider.

Ny trase vil være Harstad byterminal – Harstad skole – Samakrysset – Harstad sykehus – Bjørnebåsen – Blåbærhaugen rundt – Samamoa (ved gamle Kommunebygget) Lik trase tur/retur (den blir altså ikke rundrute slik den var før vegarbeidet startet i Bjørnebåsen.

Linje 12 får noen justerte rutetider (ordinære avganger som tidligere startet i sentrum kl. 15 minutter over hel, vil nå starte 20 minutter over hel).

Se vedlagte rutetabeller for disse to linjene, evt. www.tromskortet.no for mer informasjon. 

Vedlagt ligger rutetabellene. Se under.