Inntil videre må gravesøknader/henvendelser som vedrører VA- og vannmåler lastes opp som vedlegg på gravesøknad/henvendelser.

Lenker

Informasjon om tjenesten

Hensikten med elektronisk behandling er å sikre en ensartet behandling.

Den elektroniske gravemeldingstjenesten vil gi informasjon om ledning/kabelnett til Harstad kommune (gatelys og VA-anlegg), Canal Digital AS og Telenor AS, samt fastmerker.

Registrering og henvendelser gjøres på www.gravemelding.no

Det vil fortsatt være entreprenørens ansvar å kontakte andre kabelnetteiere for avklaring og eventuell påvisning i graveområdet.

Kabel/netteiere det kan være nyttig å kontakte i den forbindelse vil være:

  • Hålogaland Kraft/Hålogaland IKT
  • Forsvaret epost: iktservicedesk@mil.no
  • Statkraft (fjernvarme)
  • Kabeltv-selskaper

Det gjøres oppmerksom at ovennevnte liste kun er ment som et hjelpemiddel og at det kan være andre kabel/netteiere som også må kontaktes.

Samtidig som den elektroniske behandlingstjenesten trer i kraft, vil det også publikumsportalen harstad.gravearbeider.no aktiveres. Her vil det bli mulig for alle å sjekke hvor og hvem som graver i kommunal grunn, samt tidsperiode for graving.