Overgang til elektronisk faktura inngår i regjeringens satsing på fornying av offentlig sektor og digitalisering av offentlige tjenester. Elektronisk faktura bidrar til en mer effektiv behandlingsprosess, både hos leverandøren og kunden.

Fra 1. juli 2012 ble det obligatorisk for alle statlige etater å kreve at leverandørene skal sende elektronisk. Formatet fakturaen skal sendes på er standardformatet EHF. For kommunen skal krav om elektronisk faktura gjelde fra 1 januar 2015.

Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning av 15. mars 2013 nr 285:

§ 10.Krav til elektronisk faktura og kreditnota

Forvaltningsorganer skal kunne ta i mot faktura og kreditnota på standarden Elektronisk handelsformat1 (EHF).

Leverandører av varer og tjenester som sender elektronisk faktura eller kreditnota til forvaltningsorganer skal sende disse slik at de kan mottas av forvaltningsorganet i Elektronisk handelsformat (EHF).

Harstad kommunes krav

  • Kravet om å sende elektroniske faktura / kreditnota i henhold til EHF-standarden gjelder alle nye avtaler med leverandører om kjøp av varer og tjenester som inngås. Med avtale forstås alle former for bestilling av varer og tjenester.
  • Kravet gjelder også når kommunen utløser opsjon på allerede inngåtte avtaler.
  • Kravet er uavhengig av antall fakturaer fra leverandøren.

 

Fra 1.11.2014 gjelder et absolutt krav til leverandørene om å levere faktura som e-faktura i EHF format.

Informasjon om elektronisk faktura på http://anskaffelser.no/e-handel/faktura

Harstad 9.5.2014      

 

Hugo Thode Hansen

Rådmann

 

Diverse informasjon:

Definisjon Elektronisk faktura:
Elektronisk faktura er en faktura i et strukturert dataformat som overføres elektronisk fra selger til kjøper og som kan importeres i kjøpers økonomisystem og behandles maskinelt.

Kom i gang med elektronisk faktura (Difi): http://www.difi.no/artikkel/2012/11/kom-i-gang-med-elektronisk-faktura

Utstedere og mottakere av elektroniske fakturaer må selv inngå avtale med et elektronisk postkontor (et aksesspunkt) som er en formidler av elektroniske dokumenter.

Tilgjengelige aksesspunkt:   http://www.anskaffelser.no/verktoy/aksesspunkt-hvilke-kan-stotte-ditt-behov 

Access Point Providers:  http://www.peppol.eu/pilot-reporting/infrastructure/post-award-infrastructure-1/access-point-providers

Komplett fakturasystem med EHF: http://www.anskaffelser.no/temaer-elektronisk-handel/ehf-formater-innhold/fakturasystemer-som-kan-levere-ehf-web

Kom i gang med EHF: http://www.anskaffelser.no/elektronisk-handel/hvordan-komme-i-gang/komme-i-gang-med-ehf