Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Meld deg som frivillig Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Hjem/Barn og unge/Digital arena

Digital arena

Prosjektet "Trygg ferdsel på den digitale arena" er et tverrfaglig samarbeid mellom skoleeier, barne- og ungdomstjenesten, skolehelsetjenesten, ppd og politietaten.

Jente med lapptopp

Formål Forhindre mobbing og uheldig digital atferd blant barn og unge.

Forankring Prosjektet eies av ass. Rådmann Henry Andersen, og gjennomføres med prosjektskjønnsmidler fra Fylkesmannen i Troms.

Mål

  1. Utvikle og innarbeide i felles planverk, et undervisningsopplegg som sikrer systematisk, tverrfaglig, forebyggende og holdningsskapende arbeid rundt barn og unges atferd på den digitale arena – spesielt med fokus på mobbing.
  2. Gjennomføre en inspirasjonsdag som gir inspirasjon og kunnskap som kan integreres i arbeidet i de ulike sektorene. Ekstern(e) foredragsholder(e) søkes.
  3. På sikt oppnå en reduksjon av antall henvendelser/anmeldelser til politiet i forbindelse med mobbing og uønsket atferd på digitale medier.
  4. Involverte parter skal være skoleeier, skolehelsetjenesten, OUT – Oppsøkende Ungdomsteam og politi.
  5. Forbedring av indikatorer som omhandler trivsel og mobbing i grunnskolen.
  6. Prosjektet skal være ferdigstilt innen utgangen av 2012.

Familiens Trygg bruk-pakke

Familiens Trygg bruk-pakke er for foreldre og barn mellom 6 og 10 år. Pakken består av en foreldreguide, e-morobok, eget skjema for nettbrukregler, og uttrykksikonklistremerker. Pakken er i stor grad en guide for foreldre til å være veiledere for sine egne barn i nettverdenen.

12.12.2012

Prosjektet omtales av barnevakten

Barnevakten er en organisasjon som gir råd om barn og medier. Deres visjon er at barn og unge skal bruke mediene på en trygg og bevisst måte.

Barnevakten roser Harstad kommune for en svært viktig satsing.
– Denne kommunen gjør et grep som burde være et eksempel til etterfølgelse, mener daglig leder Merethe Clausen Moe i Barnevakten.

18.09.2012

Fylkesmannen omtaler prosjektet

På nettsiden Sjumilssteget, som eies av Fylkesmannen i Troms, har de en artikkel som skriver om tommelen ned for nettmobbing.
09.07.2012

Prosjektet omtalt i HT 25. juni 2012

HT skriver at en tverrfaglig gruppe nå "lenker" seg sammen mot nettmobbing.
09.07.2012

Trygg ferdsel på den digitale arena

Harstad kommune har mottatt skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Troms til å gjennomføre prosjektet som skal gjøre elvene til trygge og bevisste brukere av digitale medier. Prosjektet har et spesielt fokus på digital mobbing.
29.06.2012
Powered by CustomPublish AS