Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Meld deg som frivillig Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Hjem/Administrasjon/For ansatte/Brukermanual kompetanseregistrering

Brukermanual kompetanseregistrering

Innledningen til brukermanualen samt lenke for å laste ned hele manualen som PDF for utskrift.

I hht Hovedtariffavlatens kap. 3.3, har Harstad kommune som arbeidsgiver ansvar for å kartlegge og analysere kommunens kompetansebehov. For å kunne gjøre det må kommunen som arbeidsgiver legge til rette for at det kan være mulig å gjøre ei kartlegging av kommunens samlede kompetanse, både formell (dokumenterbar kompetanse) og uformell (kompetanse som ikke er dokumenterbar).

Utover Hovedtariffavtalens krav om kartlegging og analysering av kommunens kompetansebehov, kan kompetanseregistret etter endt kompetansekartleggingen også brukes til:

  • Nyttig informasjon/grunnlagsdokument for utarbeidelse av lønnpolitiske planer
  • Lettere tilgang til opplysninger knyttet til den enkelte ansatte i forbindelse med lønnsforhandlinger
  • Utkjøring av rapporter for utarbeidelse av GAP analyser innenfor ulike fagområder
  • Lettere tilgang til opplysninger som vil ha betydning for utarbeidelse av utviklings/ -kompetanseplaner for den enkelte ansatte og for kommunen som helhet
  • Effektivisering av søknadsprosessen ved søknad på ledige stillinger i kommunen etter innføringen av rekrutteringsmodulen
  • Nødvendig informasjon knyttet til ansattes kompetanse blir lettere tilgjengelig for arbeidsgiver i arbeidet med omplassering av ansatte med helseproblemer, overtallighet og evt. andre omstillingsprosesser.
  • Osv.

Med innføringen av kompetansemodulen, har Harstad kommune som arbeidsgiver lagt til rette for at alle ansatte kan registrere og vedlikeholde egen kompetanseregister.

Målet er at alle ansatte skal være ferdig med egen kompetanseregistrering innen 31.12.09 som også er slutt dato for kompetanseregistreringsprosjektet.

Den enkelte enhetsleder har ansvaret for å følge opp dette arbeidet i egen enhet. I dette ligger også ansvaret for at den enkelte ansatte gjøres kjent med kompetansemodulen samt sørge for at den enkelte får nødvendig opplæring og veiledning for å kunne gjøre dette arbeidet selv. Personal- og organisasjonsenheten kan bistå i dette arbeidet.

Kompetanseregistreringen er basert på tillit ved at den enkelte kun registrerer det man faktisk har av kompetanse, både formell og uformell. Kvalitetssikring av registreringsarbeidet vil bli ivaretatt av nærmeste leder med personalansvar i medarbeider-/utviklingssamtaler. Ajourhold knyttet til egen kompetanseregister, personopplysninger i ansatte kortet og pårørende, overlates fullt og helt til den enkelte ansatte selv.

Kompetanseregistrering

Ansatte i Harstad kommune skal registrere sin kompetanse slik at vi i kommunen på best mulig måte kan nyttiggjøre oss av den kompetansen som finnes i organisasjonen.

Tilgang til systemet fås gjennom henvendelse til personalavdeligen.

Klikk her for å starte min side/kompetanseregistreringen

Last ned

Last ned hele brukermanualen som PDF

8. februar 2011
Sist oppdatert: 30. mai 2011
Powered by CustomPublish AS