Fra årsskiftet ble det ikke lenger mulig å gifte seg hos sorenskriveren i Harstad. Vigselsmyndigheten ble da overført fra tingrettene og Oslo byfogdembete til kommunene i hele landet. Dette som følge av en lovendring som tredte i kraft fra 1. januar 2018.

Om borgerlig vigsel

Mange par ønsker å gifte seg borgerlig. Her finner dere informasjon om borgerlig vigsel og hvordan dere skal gå frem for å kunne gifte dere hos Harstad kommune.

Prøvingsattest

For å inngå ekteskap i Norge, må det først vurderes om ekteskapsvilkårene er oppfylt.

Dette kalles prøving av ekteskapsvilkårene, og gjøres av folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor. På bakgrunn av prøvingen, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder fra utstedelse. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor. Se her for mer informasjon.

Hvordan bestille tid for vigsel?

Dere kan bestille tid for vigsel ved å henvende dere til kommunens servicetorg eller ved å sende en mail til vigsel@harstad.kommune.no. Original prøvingsattest fra folkeregisteret må være innlevert/legges ved. Du kan be skattekontoret sende prøvingsattesten direkte til kommunen.

Dersom dere ønsker å gifte dere fredager i mai, juni eller august, bør dere være ute i god tid med bestilling. Dette er populære dager.

Hvor raskt kan vi gifte oss etter å ha levert original prøvingsattest?

Dere kan tidligst gifte dere to uker etter at vi har mottatt prøvingsattesten. Vi bekrefter ikke tidspunkt før vi har mottatt original attest. Attesten må være gyldig på vigselstidspunktet.

På hvilke dager kan vi gifte oss?

Harstad kommune gjennomfører vigsler onsdager, torsdager og fredager. Ønske om andre dager kan fremmes, men da vil det være opp til ressurser og kapasitet om det lar seg gjennomføre.

Hvor holder Harstad kommune vigsler?

Harstad kommune holder i utgangspunktet kun vigsler i rådhuset eller på kulturhuset. Ønske om andre steder kan fremmes, men da vil det være opp til ressurser og kapasitet om det lar seg gjennomføre.

Hvem kan gjennomføre vigsler?

I Harstad er det ordfører Marianne Bremnes, varaordfører Maria Serafia Fjellstad og rådmann Hugo Thode Hansen som kan gjennomføre vigsler.

Hva koster det å gifte seg?

Å gifte seg hos oss er gratis. Man behøver ikke være bosatt i Harstad for å gifte seg i Harstad kommune.

Hvordan får jeg kopi av en gammel vigselsattest?

For vigsler gjennomført fra 1. oktober 2004 kontakter du folkeregisteret .

Kjønnsnøytral ekteskapslov

1. januar 2009 fikk Norge kjønnsnøytral ekteskapslov. Dette innebærer at personer av samme kjønn kan inngå ekteskap. Tidligere inngått partnerskap kan omgjøres til ekteskap ved søknad til folkeregisteret.

Seremonirommet

Harstad kommune bruker Formannskapssalen som seremonirom. Det ligger i 3. etasje i rådhus 1A. Paret er velkommen til å ta med seg gjestene inn til seremonien. Det er sitteplass til 12 gjester. Øvrige gjester må påregne å stå.

Fremmøte

Paret med følge må møte opp i god tid før avtalt tidspunkt for vigsel. Paret må vise legitimasjon før seremonien starter.

Vitner

To vitner må være tilstede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer paret har med seg. I unntakstilfeller kan Harstad kommune stille med vitne. Dette må avtales på forhånd.

Språk

Det kan på forhånd avtales at vigselen skal foregå på engelsk. Dersom paret verken forstår norsk eller engelsk, må paret selv ta med seg en kvalifisert tolk.

Seremonien

Seremonien tar cirka ti minutter. Under seremonien blir formular for borgerlig vigsel lest opp. Deretter blir paret spurt om de vil ha hverandre til ektefeller. Til slutt undertegner paret, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen. Paret får etter dette en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest blir ettersendt fra folkeregisteret.

Ringer

Det er anledning til å sette på ringer under seremonien. Vennligst gi beskjed om dette til vigsleren før seremonien starter.

Kunstnerisk innslag

Som en del av seremonien ønsker enkelte å inkludere musikk eller diktlesing. Dere kan også ta med egne instrumenter, ev. cd-spiller. Dersom kunstneriske innslag planlegges, må dere gi beskjed om dette på forhånd.

Fotografering

Fotografering og filming kan skje før, under og etter seremonien i forståelse med paret.

Lørdagsvigsler/Nyttårsaften

Som en prøveordning vil vi gjennomføre vigsler på noen lørdager i 2018.

Kontaktinformasjon

e-post: vigsel@harstad.kommune.no 
Tlf: 916 90 811