Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Hjem»Bolig og eiendom

Bolig og eiendom

Enten du er boligsøker, eier, bygger, eller leier, må du i flere tilfeller hente aktuell informasjon eller søke om tillatelser. På denne siden vil du finne det du trenger av skjema og tjenestebeskrivelser

Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

30.11.2016

Kunngjøring av planvedtak:

REGULERINGSPLAN FOR SKILLEVEIEN 17, MØBELRINGEN

Harstad kommunestyre har i møte 01.09.16, sak 16/193, vedtatt reguleringsplan for
Skilleveien 17, Møbelringen.
09.09.2016

Reguleringsplan for vannforsyningsanlegg på Stornes

Harstad kommunestyre har i møte 01.09.16, sak 16/194, vedtatt reguleringsplan for vannforsyningsanlegg på Stornes. Planvedtaket kunngjøres i Harstad Tidende 09.09.16.

06.09.2016

KUNNGJØRING AV PLANVEDTAK:

REGULERINGSPLAN FOR KILBOTN GNR 47 BNR 99, 123, 295, 328 OG 44 HARSTAD KOMMUNE

Harstad kommunestyre har i møte 21.04.16, sak 16/73, vedtatt reguleringsplan for Kilbotn gnr 47 bnr 99, 123, 295, 328 og 44 Harstad kommune.
09.05.2016

KUNNGJØRING AV PLANVEDTAK:

REGULERINGSPLAN-TORE HUNDS GT. 7 HOLSTNESET

Harstad kommunestyre har i møte 21.04.16, sak 16/72, vedtatt reguleringsplan-Tore Hunds gt 7 Holstneset.

09.05.2016

Kunngjøring offentlig ettersyn:

Reguleringsplan for Hagebyen gnr 63 bnr 1,2 og 256

Planutvalget vedtok i møte 27.04.16, sak 16/40 å legge forslag til reguleringsplan for Hagebyen gnr 63 bnr 1,2 og 256 ut til offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningslovens § 12-10.

06.05.2016
Powered by CustomPublish AS