Enheten Bjarkøy oppvekstsenter omfatter barnehage, skole, SFO og bibliotek.

Enhetsleder: John Erik Kristiansen
Telefon: 77 02 88 20
E-post: john-erik.kristiansen@harstad.kommune.no

Telefonnummer:
Barnehage: 77 02 88 27
Skole: 77 02 88 20
SFO/Bibliotek: 77 02 88 25

Se skolens egen hjemmeside for mer informasjon.

Om Bjarkøy barnehage