Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Meld deg som frivillig Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Hjem/Barn og unge/Barnehage/Betaling

Betaling for barnehageplass

Harstad kommune følger statens satser for makspris. Den årlige oppholdsbetalingen fordeles over 11 mnd. Juli er betalingsfri.

Betalingssatser

 • Betaling for en plass i barnehage kan ikke være høyere enn en maksimalgrense som fastsettes årlig. Dette gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Maksimalgrensen blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak.
 • Kommunale barnehager: Link til betalingsregulativet
 • Private barnehager: kontakt den enkelte barnehage/barnehagens hjemmeside
 • Betaling for kost (matpenger) kommer i tillegg til maksprisen.

Betalingsbetingelser

 • Foresatte med mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, får reduksjon i foreldrebetalingen. Dette gjelder uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere.
 • Foreldre skal tilbys minimum 30 prosent søskenmoderasjon i foreldrebetaling for 2. barn og minimum 50 prosent for 3. barn eller flere barn.
 • Det gis ikke søskenmoderasjon på kostpenger og tillegg/gebyr for delt plass
 • Søskenmoderasjon gis til barn med samme bostedsadresse
 • Delt/redusert plass gir tilsvarende redusert oppholdsbetaling
 • Reduserte plasser i kommunale barnehager gis et tillegg i oppholdsbetaling på 10% i forhold til ordinær pris.
 • Familier med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling.
 • Ordningen med friplass i barnehage har opphørt. Hvis du har behov for å få vurdert søknad om økonomisk hjelp til barnehageplass eller SFO utover redusert foreldrebetaling, må du ta kontakt med NAV Harstad.

Private barnehager har egne vedtekter som regulerer barnehagens betalingsordninger.

 

29. april 2015
Sist oppdatert: 21. april 2017
Powered by CustomPublish AS