Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Meld deg som frivillig Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Hjem/Administrasjon/Fakta om Harstad/Befolkning

Befolkning

Informasjon om dagens befolkningstall for Harstad kommune, samt fremtidens befokningsprognose.

Per 01.01.2011 var det 23 423 innbyggere i Harstad kommune (SSB).

Per 01.01.2010 var 6,9 prosent av Harstads befolkning mellom 0-5 år. 12,7 prosent er i skolepliktig alder, mens 6 prosent er mellom 16 og 19 år. De mellom 20-39 år utgjør 24,5 prosent av den totale befolkningen, mens hovedandelen med 36,7 prosent er mellom 40-66 år. 8,8 prosent er mellom 67 og 79, mens 4,5 prosent er 80 år og over.

Bostedsmønster

Flest av Harstads befolkning bor i Kanebogen og Seljestad, hele 42 prosent er bosatt i denne kretsen. Deretter er 18 prosent bosatt i Harstad, mens Kila har 10,6 prosent av befolkningen. Bergseng og Hagebyen har henholdsvis 8 og 9 prosent av befolkningen innenfor kretsene. De minste kretsene er Gausvik og Sørvik i sør med 5,8 prosent og Ervik, Kasfjord og Aun med 5 prosent og Grytøy med 1,8 prosent i nord.

Harstad i fremtiden

Harstad kommune har en stor utfordring for fremtiden i forhold til befolkningsstruktur. Vår kommune rammes relativt hardere av eldrebølgen enn andre norske kommuner (NIBR rapport 2010). Prognoser viser over 45 % økning av innbyggere over 61 år frem mot 2040. I samme periode viser prognosene at den yrkesaktive befolkningen blir 681 færre, hvor spesielt kvinner og folk 20-40 årene er spesielt vanskelig å få til Harstad. Det er nettopp denne alderskategorien vi trenger for å fylle barnehager med barn og skoler med elever, samt hender for å ta seg av de flere eldre. Hvordan skal Harstad møte denne utfordringen? Teori og praksis viser at det er to ting som skaper innflytting til et sted – stedlig attraktivitet og arbeidsplasser. Målet i kommuneplanen har derfor vært befolkningsvekst og økt innflytting, gjennom stedsutvikling og tilrettelegging for næringslivet.

9. februar 2011
Sist oppdatert: 14. oktober 2011
Powered by CustomPublish AS