I 2017 var det 24 820 innbyggere i Harstad kommune. Ferske folketall finner du hos SSB

Fakta

Aldersammensetning

Aldersfordeling 2017.png

Innvandrerbakgrunn

Innvandrerbakgrunn.png

Bostedsmønster

Flest av Harstads befolkning bor i Kanebogen og Seljestad, hele 42 prosent er bosatt i denne kretsen. Deretter er 18 prosent bosatt i Harstad, mens Kila har 10,6 prosent av befolkningen. Bergseng og Hagebyen har henholdsvis 8 og 9 prosent av befolkningen innenfor kretsene. De minste kretsene er Gausvik og Sørvik i sør med 5,8 prosent og Ervik, Kasfjord og Aun med 5 prosent og Grytøy med 1,8 prosent i nord.

Harstad i fremtiden