Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Meld deg som frivillig Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Hjem/Barn og unge/Barnehage

Barnehage

Barn

I barnehagen får barna utvikle seg gjennom frie og tilrettelagte aktiviteter. Her skal man i samarbeid med foreldrene bidra til å gi barna et etisk verdigrunnlag. Barnehagen bygger sin verdiformidling på fellesverdier i samfunnet som de aller fleste kan enes om. Dette er verdier som toleranse, respekt, nestekjærlighet og solidaritet.

NY BARNEHAGESTRUKTUR FRA AUGUST 2017

Kommunestyret vedtok den 27.04.2017, sak 17/63, ny barnehagestruktur for de kommunale barnehagene i Harstad med virkning fra august 2017.

30.06.2017

Redusert foreldrebetaling i barnehageåret 2017/2018

Nå er skattemelding for 2016 sendt ut. Dere kan nå søke redusert foreldrebetaling for barnehageåret 2017/2018.
 
Søk så tidlig som mulig. For å få registrert endring på faktura fra og med august må søknad med vedlegg være levert innen 10.juni.
21.04.2017

Hovedopptak Barnehageåret 2017/2018

Hovedopptak til ledige barnehageplasser Barnehageåret 2017/2018; Søknadsfrist 15. mars 2017.

02.03.2017

Redusert foreldrebetaling barnehageåret 2016/2017

Nå har alle fått tilsendt selvangivelse for 2015, og det er tid for å søke redusert foreldrebetaling for barnehageåret 2016/2017. Alle som har fått et vedtak for barnehageåret 2015/2016 må søke på nytt, inneværende års vedtak opphører fom nytt barnehageår.

05.04.2016

Barn født i september og oktober 2015

Regjeringen ønsker å gi flere barn rett til plass for å korte ned ventetiden på barnehageplass.

18.03.2016

Hovedopptak Barnehageåret 2016/2017

Hovedopptak til ledige barnehageplasser Barnehageåret 2016/2017; Søknadsfrist 15. mars 2016.

26.02.2016
Barna i Blåbærdalen barnehage var interessert i det spennende utstyret som fulgte med mattesekken fra Tekna.

Matematikk i barnehagen

Representanter fra Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna) i Harstad deler denne uken ut en matematikksekk til utvalgte barnehager i Harstadområdet. Tekna ønsker å øke barn og unges nysgjerrighet for teknologi- og realfag.

22.09.2015
Powered by CustomPublish AS