Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Meld deg som frivillig Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Hjem/Helse og omsorg

Alkoholforskriften § 4-6 alkoholfrie/-svake alternativer til alkoholholdig drikk

Rundskriv fra Helsedirektoratet som beskriver ny fortolkning av alkoholforskriften § 4-6 første ledd.

Det følger av alkoholforskriften § 4-6 første ledd at den som har bevilling til å skjenke alkoholholdig drikk, også plikter å føre et rimelig utvalg av alkoholfrie og/eller alkoholsvake drikker, og som må regnes som en naturlig erstatning for alkoholholdig drikk.

Helsedirektoratet har blitt kontaktet av flere produsenter og skjenkesteder som er usikre på hva som er å anse som naturlige alternativer til alkoholholdig drikk i forhold til nye produkter på markedet. De senere årene har det kommet mange nye alkoholfrie/- svake produkter på markedet. Spesielt har ulike typer fruktmost blitt populære alternativer til alkoholholdig drikk på skjenkesteder. Det har derfor vært ønskelig med en avklaring om hvorvidt disse produktene oppfyller alkohollovens definisjon av naturlig erstatning for alkoholholdig drikk.

På denne bakgrunn har Helsedirektoratet foretatt en gjennomgang av dagens regelverk. Vi ser at merknadene til alkoholforskriften § 4-6 i rundskriv IS-5/2008 kunne vært utdypet i forhold til å definere hva som kan regnes som naturlige alternativer til alkoholholdig drikk. Da forarbeidene til bestemmelsen ble utarbeidet var det naturlige alternativet til vin og øl hovedsakelig alkoholfri/-svak vin og alkoholfritt/-svakt øl. Det er imidlertid ikke noe endelig svar på hva som til enhver tid vil være naturlige alternativer til alkoholholdig drikk.

En slik trend og etterspørsel i markedet som vi har sett de senere årene, hva gjelder eksempelvis fruktmost, må hensyn tas i forståelsen av regelverket. Det er således ikke naturlig å sette et absolutt krav til at et skjenkested må ha en type alkoholsvak/-fri hvitvin og en type alkoholsvak/-fri rødvin i sitt produktutvalg.

Ved neste revisjon av rundskriv IS-5/2008 vil Helsedirektoratet legge inn flere eksempler på naturlige alternativer til alkoholholdig drikk i merknadene og understreke at det til enhver tid vil utvikles nye produkter som vil kunne regnes som naturlige alternativer til alkoholholdig drikk.

Alle alkoholfrie/-svake produkter, det være seg eplemost, fruktmost, alkoholfri cider, ulike typer mineralvann med mer, vil kunne være et naturlig alternativ til alkoholholdig drikk. Det understrekes at eksemplene ikke er uttømmende og at det til enhver tid utvikles nye produkter som vil kunne være gode alternativer til alkoholholdig drikk.

På denne bakgrunn oppfordres bevillingsmyndighetene til å utvise skjønn i vurderingen av det enkelte steds produktutvalg. Hva som vil være et naturlig alternativ til alkoholholdig drikk vil kunne variere fra skjenkested til skjenkested avhengig av stedets konsept, klientell med mer. Et klientell vil etterspørre alkoholfri vin i stedet for vin, mens et annet klientell vil etterspørre fruktmost eller cider i stedet for vin. Dersom det enkelte skjenkested kan redegjøre for hvorfor det aktuelle produktet vil være et naturlig alternativ til alkoholholdig drikk for deres gjester bør kommunen utvise fleksibilitet i sin vurdering av stedets produktutvalg. Alternativt kan bevillingsmyndigheter, som i dag har kontrollert alkoholfrie alternativer som del av skjenkekontrollen, vurdere hvorvidt dette punktet kan endres eller erstattes av et annet kontrollelement.

4. januar 2012
Powered by CustomPublish AS