Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Meld deg som frivillig Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Hjem

Adventsseminar om friluftsliv

Er friluftsliv reservert for de med fancy utstyr, flest toppturer og hytte 3 mil til fjells? Bli med på seminar 7. desember. 

Friluftsliv3.jpg

På fjorårets adventsseminar var sikring av friluftsarealene hovedtema. I år ser vi på bruken.
Hvor bred er egentlig friluftsaktiviteten? Hvordan når vi dem som kanskje har en litt større dørterskel?
Bli med inn i skjæringspunktet mellom naturglede, folkehelse og inkludering.

Dato: Torsdag 7. desember
Kl. 18:00 – 21:00
Sted: Turlagshuset i Harstad

Program

18:00 Velkommen
Nils Erik Bakke, styreleder Harstad Turlag

18:10 Tur- og treningskompis: Effektivt samarbeid mellom friluftslivet, idretten og kommunen
Maria Fouad og Johannes Skulstad, Forum for natur og friluftsliv Norland og Finnmark

18:45 Flerkulturelt friluftsliv – gode eksempler fra Harstad Turlag
Linda Motrøen Paulsen, Barnas Turlag Harstad

19:05 Hvordan få med ungdommen?
Kjersti Gjærum, Leder for nyoppstartede DNT Ung Harstad

19:25 Pause m/ kaffe, kjeks og frukt

19:45 Slik får vi til lavterskel friluftsliv i Harstad
Dagrun Weines, Folkehelsekoordinator Harstad kommune

20:05 Friluftsrådet for alle – sjekk ut mulighetene
Anne-Margrethe Roll og Torgeir Bremer, Midtre Hålogaland friluftsråd

20:25 Samtale: Hvordan skape friluftsliv for alle og få gode samarbeid på tvers?
Alle innlederne deltar

21:00 Slutt
Adventsseminar om friluftsliv

Målgruppe: Frivillige organisasjoner, offentlige ansatte, politikere og andre med interesse for temaet.
Gratis og åpent for alle.

Kontakt: troms@fnf-nett.no

30. november 2017
Sist oppdatert: 30. november 2017
Powered by CustomPublish AS