Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Meld deg som frivillig Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Hjem/Barn og unge/Skole

Skole

Kommunen har ansvar for grunnskoleopplæringen (1. - 10. årstrinn) og for at barn og unge får opplæring i tråd med opplæringsloven. Opplæringen skal tilpasses evnene og forutsetningene hos den enkelte elev, og skje i samarbeid med foreldrene.

Tildeling av skoleplass i Harstad kommune
Skoleplass i Harstad kommune tildeles etter folkeregistrert adresse. Opplæringslovens § 8-1 gir grunnskoleelevene rett til å gå på den skolen som ligger nærmest bostedet, eller ved den skolen i nærmiljøet som de sokner til. Hvilken skole eleven skal gis skoletilhørighet ved, fastsettes på grunnlag av elevens bostedsadresse. Kommunen er delt inn i grunnkretser og en eller flere grunnkretser utgjør en skoles opptaksområde. Elever bosatt i en skoles opptaksområde skal som hovedregel gis skoletilhørighet ved denne skolen. Fylkesmannen har gjort det klart at elevene bør gå på den skolen som er nærskolen. Hensikten med nærskoleprinsippet er å gi eleven faste holdepunkter i nærmiljøet, sikre hensiktsmessig organisering og forutsigbarhet for elever og foreldre i forhold til hvilken skole barna tilhører.

Gutt som gjør lekser

Bruk hue logo

BRUK HUE - SKOLEKAMPANJE OM SKJULT MOBBING & SIKKERHET

Tilgang til nett og mobil har skapt en ny arena for digital mobbing, og dessverre blir slik mobbing stadig blir mer utbredt. Barn og unge kan misbruke stadig nyere teknologi for å mobbe andre, både bevisst og ubevisst. Denne nye arenaen for mobbing kommer i tillegg til mobbing i for eksempel skolegården, på skoleveien og på fritidsklubben.

07.04.2016

Ekstra skolebuss for elever fra Blåbærhaugen-Harstad skole

Samakrysset skal utbedres og det etableres nå et anleggsområde i krysset. Anleggsarbeidet vil vare hele skoleåret 2016/2017.

18.03.2016

Sommeråpent SFO

Sommeråpent SFO i Harstad kommune er dette lagt til Kanebogen og Bergseng skoler.

18.03.2016

KUNNGJØRING AV PLANVEDTAK:

REGULERINGSPLAN FOR HARSTAD SKOLE

Harstad kommunestyre har i møte 10.03.16 sak 16/54 vedtatt reguleringsplan for Harstad skole.

17.03.2016

Enheten Stangnes 8-13 bytter nå navn til Stangnes skole.

Navnebytte for enheten Stangnes 8-13

org modell Sta skole_509x221.jpg

 

Enheten består av tre avdelinger som får navnene:

Stangnes ungdomsskole (tidligere Stangnes 8 – 13)

Kilhus læringsarena (tidligere ALA)

Newtonrommet i Harstad (som før)

22.12.2015

Nytt 8. trinn høsten 2016

Inntak av elever Stangnes ungdomsskole

Til alle foreldre med elever i 7. klasse. Til høsten skal disse elevene over i ungdomsskolen.
Fordelingen av elever i Harstad kommune skjer etter nærskoleprinsippet, men  det er også anledning til å søke om plass på Stangnes ungdomsskole, tidligere Stangnes 8-13.
Torsdag 14. januar inviterer vi interesserte foreldre og elever til informasjonsmøte på Stangnes ungdomsskole (adresse, Gunnarn 21)

22.12.2015

Nye Harstad skole

Kommunestyret vedtok 17.desember bygging av nye Harstad skole.

 

20.12.2015

Busstrasé for rute 12 – Trondenes endres f.o.m. 4. januar 2016

I byggeperioden for Sama kryssområde vil ikke bussen på rute 12 lengre kunne kjøre Trondenesveien, og vil derfor kjøre Hagebyveien i begge retninger.

15.12.2015

Høring – Fysisk kapasitet ved skolene i Harstad

Kommunestyre har i sak 15/43 bedt rådmannen vurdere kapasiteten ved Harstad skolene slik:

23.11.2015
Powered by CustomPublish AS